Αλιεία

Προσκληση για την υλοποιηση επενδυσεων εκσυγχρονισμου των αλιευτικων σκαφων (Μετρο 2.2)

Posted on Updated on

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών. Η υποβολή φακέλων υποψηφιότητας μπορεί να γίνει μέχρι τις 29-3-2013.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλα τα νησιά του Νομού Λέσβου και παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη όσον αφορά την σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας, την παροχή συμβουλών για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του προγράμματος και την αποφυγή των παγίδων που εμπεριέχει, με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2251028330.

Εως 31/7 τα προγραμματα για αλιεια και υδατοκαλλιεργειες

Posted on Updated on

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για τα μέτρα «Υδατοκαλλιέργεια» & «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Πρόκειται για τα ΦΕΚ 604 & 605 Β΄/ 5.3.12 η δημοσίευση των οποίων σημαίνει ουσιαστικά και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής φακέλων. Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31η Ιουλίου 2012.

Η ανακοίνωση που εξεδόθη από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφέρει τα ακόλουθα:

Το τμήμα της Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας,  ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα η υποβολή αιτήσεων για τα Μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.  

Για το Μέτρο 2.1 δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του μέτρου της υδατοκαλλιέργειας  είναι: παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια παραδοσιακών υδρόβιων οργανισμών ή και νέων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη, όπως διακοσμητικά  είδη ιχθύων, φύκια σπόγγοι καθώς και βάτραχοι.

Για το Μέτρο 2.3 δικαιούχοι είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες  του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Σκοπός του μέτρου της μεταποίησης και εμπορίας είναι: παραγωγικές επενδύσεις για μονάδες παραγωγής μεταποιημένων ή μη, αλιευτικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας  μέχρι και την 31-07-2012.

Τη σχετική πρόσκληση μπορεί να τη βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα http://www.alieia.gr όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα ποσά αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας (για τη Λέσβο στο 22510-46667 και για τη Λήμνο 2254351252) ή με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας στα τηλέφωνα 2131501182-3.