Προγραμμα ΕΣΠΑ για μικρομεσαιες επιχειρησεις – Υποβολη προτασεων απο 25.02.2013 εως 16.05.2013 (update)

Posted on Updated on

Image1Στις 25 Φεβρουαρίου ανοίγει μετά από χρόνια αναμονής το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του οποίου αποδεσμεύονται κεφάλαια 456 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις,  τεχνολογία και άλλα, από εταιρείες του χονδρεμπορίου, του τουρισμού, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.
 
Φιλοδοξία των διαχειριστών του προγράμματος είναι να επιχορηγηθούν περίπου 10 χιλ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 4 χιλ. θέσεις εργασίας. Από το συνολικό προϋπολογισμό  του προγράμματος κονδύλια 130 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν στην Αττική και τα άλλα θα μοιραστούν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
 

Κατηγορίες ενισχύσεων – Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο» – «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευόμενους  κλάδους του τριτογενή τομέα.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, για τον οποίο ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων), η οποία θα συμπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραμμα του λιανικού εμπορίου που θα προκηρυχθεί σύντομα.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με την περιφέρεια. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.

Σε Ποιους Απευθύνεται: 

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.

 • Υφιστάμενες είναι: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Νέες και Υπό σύσταση είναι: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Τα επιλέξιμα για ενίσχυση επαγγέλματα (ΚΑΔ), έχουν ομαδοποιηθεί από τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες (βλέπε αρχεία download):

 1. υψηλής
 2. μέσης και
 3. χαμηλής προτεραιότητας

Τι επιδοτείται:

 • Ανέγερση, Ανακαίνιση, Διαμόρφωση, Εκσυγχρονισμός Χώρων και Εγκαταστάσεων, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (ηλεκτρ/κες, υδραυλικές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, συστήματα ασφαλείας, κλπ)
 • Δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων των μεταποιητικών επιχειρήσεων
 • Εξοπλισμός και Μηχανήματα, Συστήματα Αυτοματοποίησης (μηχανήματα παραγωγής, εξοπλισμός γραφείων και καταστημάτων, έπιπλα, κλαρκ, κλπ)
 • Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας (συστήματα μηχανογράφησης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα, κατασκευή ιστοσελίδας e-business κλπ)
 • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας (κλιματιστικά, ενεργειακά κουφώματα, εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης κλπ)
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001, 14001, 22000 κλπ)
 • Δαπάνες Προώθησης και Προβολής (συμμετοχή σε εκθέσεις, σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικά έντυπα, επιγραφές καταστημάτων, κατασκευή site, κλπ)
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 • Υπηρεσίες Συμβούλων

 Τι δεν Επιδοτείται:

 • Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού
 • Προμήθεια εξοπλισμού με leasing.
 • Κτιριακές εργασίες όταν αφορούν σε ακίνητα που δεν είναι αποκλειστικά αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται σε περισσότερες της μίας περιφέρειας στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης τους.
 • Η δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.
 • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

Προϋπολογισμός  Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

i) Από 30.000€ έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από 20.000€ έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) Από 20.000€ έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης:

15 μήνες για τις θεματικές ενότητες Μεταποίηση και Τουρισμό

12 μήνες για τις θεματικές ενότητες Εμπόριο και Υπηρεσίες

Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

Περίοδος Υποβολής:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 10.05.2013

 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί απορρόφηση.
Έτσι για παράδειγμα:
1) δεν είναι υποχρεωτικό να τεκμηριωθεί η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής εκ των προτέρων
2) δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του 100% της επιχορήγησης με ισόποση εγγυητική επιστολή
3) η δημόσια δαπάνη θα εκταμιεύεται με την υλοποίηση του 30% του επενδυτικού σχεδίου
4) επιλέξιμες δαπάνες θα είναι και οι προκαταβολές προς τους προμηθευτές
5) επιχορηγούνται και οι λειτουργικές δαπάνες νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
Διαθέσιμα αρχεία για download:
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα του γραφείου μας (22510 28330 & 6976174217).