Εχθροι και ασθενειες στα μηλοειδη

Posted on

Απολύτως απαραίτητες θεωρούνται οι χειμερινές επεμβάσεις στα μηλοειδή, καθώς μειώνουν τους αρχικούς πληθυσμούς των εχθρών (έντομα, ακάρεα) και τα αρχικά μολύσματα ασθενειών (μυκητολογικές, βακτηριολογικές). Σύμφωνα με τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, η καταπολέμηση αυτών των φυτοπαρασίτων κατά την επερχόμενη βλαστική περίοδο, γίνεται αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη.

Α) ΕΧΘΡΟΙ
Η καταπολέμηση των εντόμων και των ακάρεων που διαχειμάζουν όπως ψύλλες, κοκκοειδή, αφίδες, τετράνυχοι, βασίζεται σε ψεκασμούς με ορυκτέλαια, καθώς και σε συνδυασμούς αυτών με συνθετικά πυρεθροειδή ή οργανοφωσφορούχα εντομοκτόνα. Οι χειμερινοί ψεκασμοί συνιστώνται σε οπωρώνες, που την προηγούμενη χρονιά παρουσίασαν έντονο πρόβλημα από τους παραπάνω εχθρούς.

Ψύλλα της αχλαδιάς
Αποτελεί σημαντικό εχθρό, που δραστηριοποιείται σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας της αχλαδιάς. Συνεχόμενες μέρες με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ευνοούν την εμφάνιση και δραστηριότητα (ωοτοκία) των ακμαίων του εντόμου. Η εμπειρία έχει δείξει, ότι οι πρώτες ωοτοκίες στη βάση των ανθοφόρω οφθαλμών, παρατηρούνται ήδη από το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Οι παραγωγοί μόλις διαπιστώσουν ωοτοκίες του εντόμου, θα πρέπει να προβαίνουν άμεσα σε ψεκασμό με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια ορυκτέλαιο ή πυρεθροειδές εντομοκτόνο ή ένα συνδυασμό πυρεθροειδούς με ορυκτέλαιο. Τα πυρεθροειδή έχουν ακμαιοκτόνο δράση, ενώ τα ορυκτέλαια προσφέρουν επιπλεόν ωοκτόνο δράση, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων και παράλληλα προκαλούν καθυστέρηση της εναπόθεσης των ωών μέχρι το βλαστικό στάδιο της πράσινης κορυφής. Η καθυστέρηση αυτή κάνει τους μετέπειτα ψεκασμούς εναντίον του εντόμου αποτελεσματικότερους. Επισημαίνεται, ότι η εφαρμογή των χειμερινών ορυκτελαίων πρέπει να γίνεται μόνο κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων και μέχρι την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών.
Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται όταν επικρατεί ηλιοφάνεια, κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας και εφόσον οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από το μηδέν και οι μέγιστες για δύο τουλάχιστον ημέρες ξεπερνούν τους 10oC . Κατά τον ψεκασμό επιβάλλεται η πλήρης και μέχρι απορροής κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται καλλιεργητικές πρακτικές που ευνοούν την υπερβολική ικμάδα (ζωηρότητα) των δένδρων, όπως, αυστηρό κλάδεμα, υπερβολική αζωτούχος λίπανση και συχνά ποτίσματα, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της ψύλλας αυξάνεται ταχύτερα σε εύρωστα δένδρα.
Λίγο αργότερα και κατά τη βλαστική περίοδο, οι λαίμαρχοι βλαστοί συγκεντρώνουν μεγάλο πληθυσμό του εντόμου και πρέπει να απομακρύνονται με το χέρι, όταν είναι ακόμη τρυφεροί.

Β) ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (Φουζικλάδιο, Ωίδιο, Μονίλια, Μύκητες ξύλου, Βακτήρια κλπ)
Για τη μείωση των αρχικών μολυσμάτων των παθογόνων μυκήτων και βακτηρίων, συνιστάται κατά το χειμερινό κλάδεμα η αφαίρεση και η καύση όλων των προσβεβλημένων κλάδων και κλαδίσκων. Το κλάδεμα πρέπει απαραίτητα να γίνεται με ξηρό καιρό και καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές, που αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης των δένδρων από παθογόνα. Οι μεγάλες τομές κλαδέματος πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο προστατευτικό σκεύασμα. Δένδρα σε προχωρημένο στάδιο προσβολής από μύκητες του ξύλου ή βακτήρια, πρέπει άμεσα να εκριζώνονται και να καίγονται.
Ειδικότερα, για το φουζικλάδιο των μηλοειδών και τη σεπτορίαση της αχλαδιάς, συνιστάται παράχωμα των πεσμένων φύλλων ή ψεκασμός τους με ουρία, η οποία επιταχύνει την αποσύνθεσή τους. Οι πρακτικές αυτές είναι μεγάλης σημασίας, διότι συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των αρχικών μολυσμάτων των ασθενειών και αποδίδουν τα μέγιστα όταν εφαρμόζονται από όλους τους παραγωγούς μιας περιοχής. Στην περίπτωση που οι παραπάνω πρακτικές έχουν ήδη εφαρμοστεί κατά την περίοδο του φθινοπώρου, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν.

Βακτηριακό κάψιμο αχλαδιάς και μηλιάς
Κατά τη διάρκεια του λήθαργου των δένδρων και για τον περιορισμό της μετάδοσης του παθογόνου βακτηρίου, συνιστώνται:
1. Αφαίρεση και κάψιμο όλων των προσβεβλημένων ή ύποπτων προσβολής τμημάτων των δένδρων. Τα προσβεβλημένα μέρη πρέπει να αφαιρούνται με τουλάχιστον 10 εκατοστά υγιούς τμήματος και οι μεγάλες τομές να καλύπτονται άμεσα με κατάλληλο προστατευτικό σκεύασμα. Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δένδρων πρέπει οπωσδήποτε να εκτελούνται με ξηρό καιρό.
2. Δέντρα με προσβολή στον κορμό ή στη βάση των βραχιόνων, καλό είναι να εκριζώνονται και να καίγονται άμεσα.
3. Μετά το τέλος των εργασιών, συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα στις συνιστώμενες δόσεις.
4. Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης. 

Προσοχή:
Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Πηγή: http://www.agronews.gr