Καθορισθηκε η ενισχυση αποθεματοποιησης ελαιολαδου

Posted on Updated on

Στα 1,3 ευρώ ο τόνος ανά ημέρα, καθορίσθηκε η ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης παρθένου ελαιολάδου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1023/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω ενίσχυση αφορά την υποπερίοδο του διαγωνισμού που έληξε στις 25 Οκτωβρίου 2011.

Τα παραπάνω προβλέπονται στον Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1091/2011 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο φύλλο L 281/23 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρεται, προκειμένου να δοθεί ένα γρήγορο σήμα στην αγορά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του, δηλαδή από τις 28 Οκτωβρίου.